NLP Practitioner

In deze brochure vind je alle informatie met data van de NLP trainingen die starten in het najaar 2019 en voorjaar 2020

 

°Direct inschrijven voor de weekend NLP Practitioner, startend in het najaar 2019, in Gent 

°Direct inschrijven voor de weekend NLP Practitioner, startend in het najaar 2019, in Koningsteen (Kapelle op-den-Bos)

°Direct inschrijven voor de week NLP Practitioner, startend in het voorjaar 2020, in Koningsteen (Kapelle op-den-Bos).

 

Lijkt het je de moeite waard om te investeren in een goed gestructureerde training die je krachtige hulpmiddelen aanreikt om beter met jezelf en anderen om te gaan ?

 

Dan zal NLP je de methode, oefeningen en denkkaders aanreiken om een meester te worden in de communicatie. Alles begint echter met stijgend bewustzijn van je eigen patronen in denken, voelen en doen. Een efficiëntere zelfsturing gebaseerd op zelfkennis ligt aan de basis van betere communicatie.

 

Op het einde van het eerste jaar NLP opleiding mag je jezelf dan met recht en rede NLP Practitioner noemen.

 

 

Prijs en inschrijven

Inbegrepen in de prijs: cursusgeld, certificatie, syllabus, broodjeslunch, koffie en thee tijdens de pauzes.
 

 • 2795,00€ Exclusief BTW

Prijzen inclusief BTW:

-Gent: 3353,45€

-Domein Koningsteen: 3353,72€

 

Voor deze opleiding kan je ook gebruik maken van de KMO portefeuille.   Klik hier voor meer info

Bespaar tot 40 % via KMO-Portefeuille

De opleiding komt in aanmerking voor KMO-Portefeuille. KMO's en zelfstandigen kunnen tot 40% korting krijgen op onze opleidingen.
Opgepast! Enkel een deel van de catering kan worden gesubsidieerd, BTW en tussenkomst in zaalkosten worden niet gesubsidieerd.

Neem contact op met het secretariaat voor meer info over het in te vullen projectbedrag: 0475/61.45.23

 

 

Kennismaken

Twijfel je nog of NLP iets voor jou is of heb je nog vragen, schrijf je dan in voor een Kennismakingsavond.

Deze avonden zijn gratis, maar omdat het aantal plaatsen beperkt zijn, vragen we uitdrukkelijk om in te schrijven.

 

Motivatie

Waarom zou je investeren in een jaartraining?


 • Om een reeks emotionele en cognitieve vaardigheden te leren die je in staat stellen om je zelfsturing en je communicatie kwaliteitsvoller te maken.

 • Om professioneel bekwamer te worden om met andere mensen te werken.

 • Om een doorbraak te maken in je eigen leven; om je veranderingen in je leven te ondersteunen.

 

 • Om jezelf te leren kennen.

 

 • Om inzicht te verwerven en je fascinatie in verband met psychologie te voeden.

 • Om een netwerk van mensen te leren kennen die persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden.

 

 

Doelgroep

Typerend voor de groepen is de verscheidenheid aan persoonlijkheden. We hebben gemerkt dat de deelnemers de volgende kenmerken hebben:


 • Alle leeftijden van 20 tot 70, met een sterke vertegenwoordiging tussen 35 en 45 jaar
 • Een evenwichtige mengeling van mannen én vrouwen
 • De helft van de deelnemers zijn mensen die vooral gemotiveerd zijn om de technieken toe te passen in professionele contexten. Hierin zijn er veel mensen uit het bedrijfsleven, als zelfstandigen, verkopers, therapeuten, hulpverleners, coaches, trainers, leraars, enz.
 • De andere helft is voornamelijk gemotiveerd om dingen te leren die in het eigen leven toegepast kunnen worden.

NLP-trainingen zijn ook bijzonder geschikt voor leidinggevenden die willen werken aan de attituden, de mentaliteit van de medewerkers en aan de eigen organisatiecultuur.

 

Ten slotte biedt deze opleiding een stevige onderbouw voor hulpverleners in de "alternatieve" sector, coaches, healers, omdat wij in onze aanpak veel technischer werken dan daar meestal het geval is.

 

De opleiding is niet geschikt voor therapeutische doeleinden. Wel is het mogelijk om zich, door middel van enkele individuele gesprekken, te laten begeleiden zodat je persoonlijke problematiek je niet belet om NLP-vaardigheden te leren.


 
 

Didactische werkvorm

Het ontwerp van de cursus ligt vast. Dit heeft zijn efficiëntie al bewezen. De rode draad doorheen het programma is het oefenen van denkmodellen en technieken om meer controle te hebben in communicatie en veranderingsprocessen.

 

Het grootste deel van de tijd gaat naar oefeningen (per twee of drie), ondersteunende demonstraties, feedback en discussies. De opleiding is in de eerste plaats een training. Als je oefent in een groep van twee of drie, dan is één van die personen de klant die een ervaring of probleem uit zijn leven aanbrengt. Daardoor lijken veel oefeningen op gewone gesprekssituaties. Theorie beperken we tot het strikt noodzakelijke, namelijk de uitleg van enkele denkmodellen en de achterliggende visie.

 

We voorzien een begeleiding van de fasen in het leerproces zelf (van stugge oefeningen naar vlottere toepassingen). Eveneens begeleiden we het functioneren van de deelnemer. In de mate van het gewenste en het mogelijke krijgt elke deelnemer regelmatig feedback. 

Het is gebruikelijk dat de trainers, in de marge van de training, aandacht aan jou schenken.

 

Je krijgt een gedetailleerde, goed gestructureerde en technisch uitgewerkte syllabus.

 

Er wordt gezorgd voor een evenwicht tussen twee sporen:


 • Een stapsgewijs opgebouwd oefenprogramma dat je emotionele en cognitieve vaardigheden aanleert.
 • Een leeromgeving die je steunt en stimuleert in je persoonlijke ontwikkeling.

Buiten de leerplannen worden onder deelnemers studiegroepen georganiseerd waarin je maandelijks participeert.

 

Op het einde van de opleiding testen we of je de vaardigheden voldoende hebt geïntegreerd door middel van een schriftelijke en mondelinge proef. 
 

 

 

Programma Jaaropleiding NLP Practioner (19 dagen)


Dag 1: Afstemmen

 • Het leren leggen van contacten op alle niveaus van de relatie (lichaamstaal, stem, de inhoud van de boodschap, de vorm van de boodschap)

 • Actieve luisterhouding. Technieken om te leren leiden door de andere eerst te volgen

 • De NLP-mindset


Dag 2: Vragen stellen

 • Het communicatiemodel (metamodel) van de taal voor het leren stellen van vragen om iemand te begrijpen en iemand te bevragen

 • Actieve luisterhouding door het gebruik van herhalen en samenvatten

 • De congruentie tussen de lichaamstaal en het gesproken woord leren nagaan.


Dag 3: Met emoties werken

 • Ankeren van vermogende stemmingen

 • Het verschil leren tussen abstract en concreet in gesprekken

 • Anderen helpen associëren en dissociëren in vermogens


Dag 4: Hulpbronnen

 • Het opsporen van hulpbronnen om doelen te bereiken

 • Leren feedback geven en ontvangen in een vermogende stemming

 • Walt Disney-techniek voor persoonlijke efficiëntie


Dag 5: Waarden en overtuigingen

 • Leren informatie verzamelen, verbanden leggen, analyseren en synthetiseren (chunken)

 • Leren werken met persoonlijkheidsfactoren in gesprekken

 • Suggestieve taalpatronen leren gebruiken


Dag 6: Perceptuele posities

 • Empathie leren gebruiken

 • Verschillende perspectieven leren gebruiken om naar iets te kijken

 • De techniek “Meta-Mirror” voor het oplossen van conflicten


Dag 7: Representatie en interpretatie

 • Werken met de wijze waarop we denken en intern representeren (VAKOG)

 • Mentale vermogens leren inzetten voor het bereiken van doelen

 • Herkaderingstechnieken om overtuigingen te veranderen


Dag 8: Vaardigheden

 • In kaart brengen van communicatieve en emotionele vaardigheden

 • In kaart brengen van cognitieve vaardigheden (zelfmotivatie, beslissen, overtuigen)

 • Evaluatietest en feedback op de vorige modellen en technieken
   


Dag 9 en 10: Doelgericht veranderingswerk

 • Leren werken met doelen

 • Hindernissen leren gebruiken en opruimen

 • Eenvoudige NLP-technieken met een groot effect voor het activeren van hulpbronnen


Dag 11 en 12: Verwerkingstechnieken

 • De tijdslijn (change personal history) als techniek om een beeld te vormen van patronen in de levensloop

 • NLP-technieken die gebruik maken van mentale vermogens

 • Een techniek om te zoeken naar de positieve intentie


Dag 13 en 14: Werken met het onbewuste

 • Metaforen en vergelijkingen leren gebruiken om boeiend te spreken

 • Een methode om interne hulpbronnen en herinneringen op te sporen

 • Principes van het onbewust leren


Dag 15, 16 en 17: Technieken

 • Alle reeds aangeleerde en nieuw aan te leren technieken worden gedemonstreerd, ingeoefend en geïntegreerd in een coachende houding


 

Dag 18 en 19: Integratie en test

 • Schriftelijke test, observatietest en demonstratietest indien men een certificaat wil behalen (Practitioner in de NLP)

 

Getuigenis

'Ik voel me een rijker, vollediger iemand na NLP, het heeft gemaakt dat ik enerzijds zaken aan mezelf heb ontdekt die ik (nog) niet wist, anderzijds kanten die ik niet meer wist. Het heeft me doen inzien dat elk deel van me waardevol en onmisbaar is en ik heb geleerd hoe ik de, vroeger stiefmoeder-behandelde delen, kan inzetten zodat ze me iets positiefs opleveren.' (Tinne)

 

'Ik was een actieve dame die nu meer bewust in het leven staat. Ik besef nu meer waar mijn triggers zitten om tot actie over te gaan, of wat me tegenhoudt.' (Karolien)

 

'Tot voor de cursus wou ik mijn kaart van de wereld aan eenieder opdringen. Al na een paar sessies zag in dat tegendraads zijn averechts werkt, net als in Oosterse gevechtskunsten. Onbewust luister ik nu naar mijn inwendig stemmetje dat zegt: 'het is wat het is' en 'aan de basis van elk gedrag ligt een positieve intentie'.' (Maryse)