NLP Master Practitioner

De NLP Master Practitioner vervolledigt je NLP opleiding. Het is pas in het tweede jaar dat de NLP modellen en NLP technieken op een hoger plan eigen gemaakt worden. Ze worden namelijk onderdeel van de lerende attitude die eigen is aan de NLP excellentie. NLP krijgt zo een plek binnen je identiteit en wordt een levenslange vaardigheid in leren en ontwikkelen.

In deze brochure vind je alle informatie met data van de NLP Master Practitioner  trainingen die starten in het najaar 2019 en voorjaar 2020

 

°Direct inschrijven voor de weekend NLP Master Practitioner, startend in het najaar 2019, in Koningsteen (Kapelle op-den-Bos)

°Direct inschrijven voor de week NLP Master Practitioner, startend in het voorjaar 2020, in Koningsteen (Kapelle op-den-Bos).

 

Wat mag je verwachten?

We willen je hier vormen tot een Master in de NLP.  Meesterschap vraagt om volgehouden, doorgedreven training en oefening.  Er worden een aantal nieuwe, meer complexe technieken ingeoefend. Dit om je "gereedschapskoffer" nog verder uit te breiden en te vervolledigen. 

 

Daarnaast wordt grondig gewerkt rond het onbewuste. De letterlijkheid van de NLP Practitioner wordt hier aangevuld met het verwerven van meesterschap in suggestief taalgebruik.

 

Het tweede werkjaar is een ander leerniveau omdat het inzet op een dieper inzicht in overtuigingen en ervaringen. NLP werkt pas als je begrijpt dat modellen steunen op overtuigingen en de NLP technieken ervaringen zijn.

 

 • NLP op meesterniveau betekent dat je begrijpt dat de NLP modellen meer zijn dan leuke tekeningetjes. Een model is een verankerde overtuiging; het is een inzicht in hoe iets in elkaar zit. Een model op meesterniveau toepassen betekent dat je inzicht hebt in welke principes en overtuigingen binnen dat model werkzaam zijn.

 

 • NLP op meesterniveau betekent dat je begrijpt dat de NLP technieken meer zijn dan stappen van een procedure. Een techniek is het installeren van een proces en bijhorende ervaring. NLP technieken werken pas als die ervaring doorheen de stappen opgebouwd wordt.

 

Door dit leerniveau wordt NLP een levenslange vaardigheid om excellent te leren en het leven veerkrachtig aan te kunnen. Het is toch pas op het niveau van overtuigingen en ervaringen dat de magie achter NLP te ontdekken valt.  Dit alles wordt ingeoefend via het doen van een modelleringsproject. Daarin ga je aan de slag om NLP op een hoog niveau van integratie toe te passen door zelf een expert op te zoeken en zijn expertise patronen in kaart te brengen.

 

In deze brochure de data en het programma van de trainingen voorjaar 2019 en najaar 2019.

De trainingen worden gegeven in het Domein Koningsteen in 1880 Kapelle-op-den-Bos (Vlaams Brabant).

 

Prijs 

 

Prijs: 2795,00€ Exclusief BTW

Prijs inclusief BTW: 3353,72€

Op de volgende link vind je meer informatie over de tussenkomsten door het Vlaamse Gewest in de kosten van de opleiding www.kmo-portefeuille.be.

Bespaar tot 40 % via KMO-Portefeuille

De opleiding komt in aanmerking voor KMO-Portefeuille. KMO's en zelfstandigen kunnen tot 40% korting krijgen op onze opleidingen.

Opgepast! Enkel een deel van de catering kan worden gesubsidieerd, BTW en tussenkomst in zaalkosten worden niet gesubsidieerd.

Neem contact op met het secretariaat voor meer info over het in te vullen projectbedrag: 0475/61.45.23Het totale bedrag dient volledig vereffend te zijn binnen de termijn aangegeven op de factuur.
Je plaats kan ingenomen worden door een andere deelnemer indien de betaling niet tijdig gebeurd is.

 

Langdurig engagement wensen wij te belonen!  Daarom bieden wij een korting aan aan mensen die voor 2 jaargangen (NLP Practioner + NLP Master Practioner) tegelijk inschrijven.   Voor meer info kan je contact opnemen met ons secretariaat.

 

Om te na te gaan wanneer de volgende opleidingen precies doorgaan en de data van de verschillende modules te bekijken klik je door naar inschrijven.  Op deze pagina vind je hierover meer informatie en kan je ineens inschrijven mocht je dit wensen. 
 

 

Kennismaken

We organiseren regelmatig een Introductieavond rond onze NLP trainingen. Klik hier voor de data van de kennismakingsavonden.

 

Tijdens deze avond maak je kennis met onze visie en met de trainer(s) van de opleiding.

Je krijgt natuurlijk ook uitgebreide informatie over deze opleiding én er wordt tijd gemaakt voor vragen en inschrijving.

 

Deze avond is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Daarom vragen we uitdrukkelijk om in te schrijven.

 

 

Programma Jaaropleiding NLP Master-Practioner

 

 

We hebben ervoor gekozen om de Master op te splitsen in twee delen.

 

Het eerste deel focust op het leren werken met suggestief taalgebruik en leerniveau II. In leerniveau II doet de de vakman al meer dan het klakkeloos toepassen van technieken. Om te beginnen gaat hij zijn materiaal bijstellen en aanvullen. Hij heeft vooral veel opties. "Accelerated learning" is de verzameling van technieken om sneller te leren. Ook genoemd: leren leren.

Daarnaast zullen we ook nieuwe methoden en technieken ontwikkelen, leren op het niveau van patronen. De NLP’er treedt buiten zijn denkkaders en courante vooronderstellingen. Hij gaat steeds verder op zoek naar een vernieuwend inzicht. Hij reflecteert over zichzelf en ontdekt patronen in zijn werk, telkens op een hoger logisch niveau. 

 

In het tweede gedeelte leren we NLP gebruiken als methode van generatief leren. Dit doen we door te leren modelleren.  Modelleren betekent echter iets anders dan het nabootsen van een model, zoals kinderen dat doen. NLP heeft van het modelleren een ver doorgedreven methode gemaakt om kaarten (modellen) te maken van gebieden. Modelleren is een methode om op een bewuste en systematische wijze vaardigheden en de zijnswijze van anderen in kaart te brengen, over te nemen en eventueel door te geven. Met deze methode leer je om de mensen in je omgeving te bestuderen en dingen van hen over te nemen. Je zult merken dat veel mensen in je omgeving je leraar worden. De kennis ligt rondom je voor het rapen.

 

Deel 1: werken met processen en principes

Thema 1: opbouwen van een kwaliteitsvolle zelfrelatie

 • Theoretische omkadering : Leerniveaus van Bateson
 • De zelfrelatie tussen te gespannen en te los.
 • Principes in leren leren.
 • Zesstappenherkadering voor het opsporen van de positieve intentie en het vinden van opties.

 

Thema 2: opbouwen van relatievelden

 • Gebruik van trance in tweede positie en empathie.
 • Stappenplan voor integrerend veranderingswerk.
 • Multipele descriptie: leren werken met referentiekaders en perceptuele posities.
 • Museumtechniek.

 

Thema 3: herkaderen van overtuigingen

 • Theoretische omkadering : Aristotelische logica versus Fuzzy Logic
 • Herkaderingstechnieken op niveau van kernovertuigingen.
 • Milton-patronen voor het associatief vertellen van metaforen.
 • Gebruik van zinsbouw en verbindingstechnieken voor motiveren van anderen.
 • Milton-zinnen voor het brengen van kritiek en feedback op humoristische wijze.

 

Thema 4: suggestief taalgebruik

 • Theoretische omkadering: hypnotherapie van Milton Erickson.
 • Referentiekaders leren gebruiken.
 • Vooronderstellingen detecteren.
 • Suggestieve taalpatronen herkennen.
 • Gebruik van suggestieve oneliners in advies.

 

Thema 5: integratie

 • Patronen in ontwikkelingsgebieden detecteren met behulp van het SCORE model.
 • Pretest op basisvaardigheden.
 • Principes van technieken.
 • Introductie in modelleren en in kaart brengen van ontwikkelingsthema.

 

 

Deel 2: modelleren en certifiëringstraject tot Master-practitioner in de NLP

Naast het trainingsgedeelte wordt de volgende opdracht verwacht:

 • In kaart brengen van drie gedragsmatig te observeren competenties bij telkens twee personen.
 • Een korte schriftelijke neerslag van de competentie analyse.

 

Het deel eindigt met een presentatie van 15 min. voor de groep studenten en andere belangstellenden. De inhoud van de presentatie is het resultaat van een creatieve integratie tussen je modelleringsprojecten en het modelleren van je eigen leertraject.

 

Thema 1: modelleren van ontwikkelingsgebieden

 • Theoretische omkadering: modelleren in de ontwikkelingspsychologie (Bandura); de rol van modellen en expertsystemen.
 • Inzicht in principes en stappen van de leerstijl "modelleren".
 • Analytisch modelleren, leren systematisch screenen van modellen met NLP-filters.
 • Definiëring en gebruik van typeringen (zoals metaprogramma’s)in interviews.

 

Thema 2: leren interviewen

 • Theoretische omkadering: constructieve epistemologie.
 • Interviews leren afnemen van modellen voor het in kaart brengen van interne processen (cognitieve en emotionele vaardigheden).

 

Thema 3: patronen leren detecteren

 • Theoretische omkadering: patronen, systeemtheorie en chaostheorie.
 • Oefeningen op het waarnemen van patronen.

 

Thema 4: integratie en presentatie

 • Een model voor het maken van een expertmodel.
 • Didactische methodieken om leerinhouden aan te brengen.
 • Een methode om sterke presentaties te geven.
 • Integratie, evaluatie, presentatie van modelleringsthema’s.

 

 

Op het einde kun je een certificaat bekomen dat goedgekeurd wordt door het Ontwikkelingsinstituut en door de Internationale NLP Associatie.

Meer informatie over de certificatiecriteria vind je op : www.inlpta.com

 

Getuigenis

'Met o.a. NLP vooronderstellingen, vernieuwende inzichten in intermenselijke relaties, technieken en praktijkoefeningen, bouw je onbewust aan een stevige ruggengraat om je eigen kaart van de wereld haarscherp vorm te geven. En wat een wereld van mogelijkheden opent zich wanneer je aan het 'model-leren' gaat! ' (Maryse)

 

'Het heeft ervoor gezorgd dat ik beter met negatieve informatie omga. Het heeft me geleerd rekening te houden met anderen en eens na te denken wat hun beweegredenen zijn in een bepaalde situatie. Erge negatieve herinneringen heb ik ook “verzacht” en mijn reactie op angst voor honden is nu anders. Daarnaast zijn mijn avondlijke/nachtelijke door blijven denken momenten weggegaan. Ik slaap nu lekker een ganse nacht door.' (Karolien)

 

'Ik ben na NLP in staat mijn team beter aan te sturen door vooral rust te nemen en naar hen te luisteren om dan samen te kijken hoe we samen het beste kunnen doen voor eenieder van ons en onze organisatie.' (Tinne)