Mindsonar certificatietraining

Download deze pagina in de pdf brochure.

 

MindSonar is een instrument waarmee je iemands manier van denken kunt meten. MindSonar meet hoe iemand denkt (zijn metaprogramma’s), wat hij belang­rijk vindt (zijn criteria) en wat voor type criteria dat zijn (Graves categorieën - spiral dynamics). MindSonar wordt door een paar honderd coaches, trainers en ad­viseurs over de hele wereld gebruikt voor teambuilding, individuele coaching, training en organisatie-ontwikkeling, werving en selectie. In de certificatietraining leer je dit computersysteem gebruiken.  Er worden toe­passingen zoals coaching, teambuilding en competentieontwikkeling behandeld en je krijgt twee concrete trainingen aangereikt, die je meteen al met  MindSonar kan geven.

 

 

Wat mag je verwachten van deze training?

Na deze training begrijp je beter wat mensen beweegt. Je kan de denkstijl van een individu in kaart brengen, maar ook die van een team. Zo kan je precies achterhalen hoe iemand zijn probleem doet en wat hij hierbij nodig heeft. Je weet hoe je mensen moet voorbereiden op de meting en hoe je de resultaten moet interpreteren. Je kan een gestruc­tureerd interpretatiegesprek voeren en op basis van het profiel kan je iemand coachen op drie niveaus: zelfspraak met ankers, activeren van hulpbronnen en ‘mental practices’. Je kan een teamprofiel opstellen en een team begeleiden volgens een duidelijk protocol, zodat verschillen in denkstijl voor hen hulpbronnen worden i.p.v. hindernissen. Verder weet je ook hoe met MindSonar competenties in kaart te brengen en te benchmarken.

 

 

Doelgroep

De belangrijkste doelgroepen zijn trainers, adviseurs en coaches. Maar ook sommige lijnmanagers, marke­teers, HR professionals, supervisoren en mediators maken gebruik van MindSonar. Dat kan grootschalig commercieel zijn (bijvoorbeeld als benchmark instrument bij grote organisaties zoals AXA, ING of Defensie) of ideëel en individueel (bijvoorbeeld als ondersteuning van vrijwilligers). Mensen hebben door­gaans het meeste succes met het introduceren van MindSonar in situaties waarin ze al werkzaam zijn. Een NLP practitioner niveau of een gelijkwaardige coaching opleiding wordt verondersteld.

 

 

Werkwijze

De opleiding bestaat uit 6 trainingsdagen met gerichte uitleg, praktijkdemonstraties, gestructureerde oefeningen en supervisie. Buiten de training zijn er huiswerk opdrach­ten, 2 oefengroep-bijeenkomsten en 13 e-learning documenten. Er is 10 keer per jaar een Internationaal interpretatie- en ontwikkelings-webinar.

 

Kennismaking

Wenst u meer informatie over deze opleiding?

Neem telefonisch contact op met:

Marcel Hendrickx op het nummer:

0475/60 59 54

of met Chris Minne op het nummer

0475/61 09 85

Je kan ook een mailtje sturen naar: 

info@hetonwtwikkelingsinstituut.be

 

 

Lokatie en data

De nieuwe data voor deze opleiding in het najaar 2016 zijn nog niet bekend.
Plaats van de training: Domein Koningsteen in Kapelle-op-den-Bos

 

Techniek

Hoe werkt MindSonar?

MindSonar wordt ingevuld via het internet. Het begeleidend online programma legt uit wat er gaat gebeuren (audio), vraagt naar de context, verzamelt de criteria en de tegenpolen van die criteria. Het stelt de hiërarchie van criteria vast,  test die hiërarchie en plaatst ze in Graves-catego­rieën (spiral dynamics). Het stelt de metaprogramma’s vast m.b.v. verschillende soorten vragen. De resultaten worden naar de MindSonar server gestuurd en komen

terug in de vorm van een uitgebreide schriftelijke rap­portage (30 pagina’s) met duidelijke grafieken. Beschik­baar in het Nederlands, Engels, Spaans en Frans.

 

 

Trainers

De training wordt gegeven door Chris Minne (MindSonar Belgium).  De technische onder-steuning wordt gewaarborgd door Jan Dirk Brobbel (MindSonar- IEP Nederland). Vernoemde personen brengen deze certificatietraining overeenkomstig de methodiek en normen vooropgesteld door MPA MindSonar, hoofddistributeur in Nederland.

 

 

Testimonials

‘Inspirerend, verrijkend, goede tool. Mensen leren samen­werken/afstemmen en elkaars kwaliteiten benutten in teams.’

                         Bert Nummerdor – Trainer

 

‘Inspirerend, praktisch toepasbaar. Een prachtige verrij­king op meerdere fronten: ik voel me gegroeid als mens, trainer, leidinggevende en coach.’

                Koen Lucas – Interimmanager

 

‘Leerzaam, inspirerend, uitdagend. Het heeft mij geholpen gestructureerd het beste uit de mens te halen.’             Theo Blom - Coach

 

 

‘Veel toegevoegde waarde in theorie en praktijk. Prima mix van leren, doen en gebruiken. Direct bruikbaar in mijn eigen praktijk.’   Jean-Jacques Pirson - Psycholoog

 

‘Leuk en boeiend. Zeer specifiek. Geeft inzicht in de werkzame metaprogramma’s en op basis hiervan gedrag kunnen voorspellen. Een aanrader voor iedereen met een NLP-achtergrond.’    Raimond Massop - Docent

 

‘Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er voor zorgt dat iemand doet wat hij doet.’

                    Heleen Van Elburg – Trainer

 

‘Geeft mij een goede aanvulling en uitbreiding van mijn dienstverlening aan mijn klanten. MindSonar maakt me meer compleet. ’                   Eric Hendriks - Coach

 

‘Een verrijking in kennis, inzichten en toepassingen om persoonlijke ontwikkeling op verschillende manieren te stimuleren. Mooi instrument dat het bedrijfsleven aanspreekt vanwege vorm, diepzinnigheid, validiteit en betrouwbaarheid.’  

                              Henri Vanhout - Directeur

 

 

Voorbeelden

‘Show Case Projects’

 

• Olympisch ruiterteam In 2012 werd het Nederlandse Olympisch ruiter­team begeleid m.b.v. MindSonar. Zij wonnen 20% van alle Nederlandse medailles dat jaar.

 

• Nederlandse strijdkrachten Het Nederlandse leger gebruikt MindSonar in hun leiderschapstraject voor potentiële kolonels.

 

• BMW BMW gebruikte MindSonar om potentieel goede BMW-verkopers te selecteren en te trainen.

 

• AXA Bij de Belgische verzekeraar AXA werd MindSonar ingezet om de account managers te helpen om ondernemender te worden.

 

Voor meer informatie:  www.mindsonar.info

 

 

Toetsing

Het examen bestaat uit in te leveren stukken  (gevalsbeschrijvingen  individueel en in organisatieverband, voor­beelden van metaprogramma’s ) plus interpretatie- en meerkeuzetoetsen. Certificaat: MindSonar Professional. kan onderdeel vormen van ‘Master of Applied Coaching’ University of Derby (UK).

 

 

Deelnamekosten

€ 1975,– Inclusief 20 gratis profielen. Verder inclusief handleiding, e-learning, 2 kant-en-klare workshops, MindSonar licentie en inschrijving in het MindSonar register.

Opleidingscheques

 

 

Extra voordeel

Gratis profielen

De gratis MindSonar profielen maken het mogelijk om de training voor een groot deel terug te verdienen. De profielen blijven een jaar geldig (gerekend vanaf de eerste trainingsdag). Na je certificatie kan je het saldo van profielen gebruiken aan de gesuggereerde handels-waarde van € 85,- per stuk.

 

 

Vervolgtraining

Doorgaan met MindSonar

Jaarlijks wordt er in september een MindSonar Conferentie georganiseerd  waar veel MindSonar ge­bruikers bijeenkomen om  kennis en ervaringen uit te wisselen.